درباره ما

صاحب امتیاز: امیر حسین زاده

فروشگاه اینترنتی شمولنت(صدای ایرانی) زیر مجموعه صدای ایرانی است که دارای مجوز صدای ایرانی از سازمان صنعت و معدن و تجارت الکترونیک میباشد و در حوزه صنعت و خودرو فعالیت دارد
در این فروشگاه قطعات مختلف خودرو موجود بوده و اضافه خواهد شد و تماما اصلی و دارای ککیفیت مرغوب است بعضا شامل گارانتی هم خواهد شد که در صفحه خود به آن اشاره شده
آدرس اصلی که دارای مجوز تجارت الکترونیک است www.sedayeirani.ir
است