| شمع خودرو | NGK ان جی کی | Denso دنسو | Bosch بوش | موبیس Mobis | اکیوم EYQUEM |

baner-shop

شمع اکیوم فرانسه EYQUEM مدل RFN 58HZ پایه پایه بلند تک پلاتین معمولی

یک دست(4عدد)شمع ان جی کی NGK ژاپن مدل ILFR6AIX-11 6619 آی ایکس پایه بلند سوزنی ایریدیم

یکشمع ان جییک دست(4عدد) شمع ان جی کی ژاپن NGK مدل LZKR6AGP-E 94017 جی پاور پلاتینیوم سوزنی پایه بلند یورو4

یکشمع ان جی کیشمع ان جی کی مدل BKR6EIX-11 پایه کوتاه سوزنی آی ایکس ایریدیم

یکشمع ان جی کی ژاپن NGK مدل 2288 BKR6EK دوپلاتین پایه کوتاه مناسب خودروهای دوگانه سوز و تکسوز

یکشمع ان جیشمع موبیس محصول ان جی کی NGK مدل LFR5B11 پایه کوتاه سوزنی ایریدیم تحت امتیاز هیوندای

یکشمع ان جییک دست(4عدد) شمع ان جی کی ژاپن NGK جعبه آبی مدل 94937 LZKR6B-E پایه بلند یورو4

یک دست(4عدد) شمع ان جی کی ژاپن NGK مدل 91823 تویوتایی با تکنولوژی الکترودV پایه بلند

شمع دنسو ژاپن مدل fk20hbr11-AL8 خرچنگی سوزنی ایریدیم پایه بلند

شمع دنسو ژاپن مدل FK16BR-AL8 خرچنگی سوزنی ایریدیم پایه کوتاه

یک دست(4عدد) شمع موبیس محصول NGK مدل PFR5N11 پایه کوتاه سوزنی ایریدیم

شمع سوزنی پلاتینیوم کونیک بوش آلمان hr9dpy 4041

گالری پیدا نشد !

شمع خودرو ان جی کی جی پاور پایه بلند مدل LFR5AGP 5018